NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40

Menu

  In een dossier dat ter beoordeling werd voorgelegd aan het hof van beroep te Antwerpen werd de verwerping van het recht op aftrek van facturen voor werken in onroerende staat, betwist. De dienstverrichter had de facturen verkeerdelijk uitgereikt met 21% btw. Hij had echter de verlegging van heffing moeten toepassen, wat bij werken in onroerende […]
  Bron: Jubel.be
  Een veel gestelde vraag is welk CMS (Content Management System) u best gebruikt voor de website van uw advocatenkantoor. In dit artikel bekijken we eerst wat een CMS is, en analyseren we enkele statistieken. Vervolgens bekijken we of u er een nodig heeft, en zo ja, waar u rekening mee moet houden wanneer u uw […]
  Bron: Jubel.be
    Samenwerkingsverband Een confederatie of een statenbond is zelf geen Staat maar een samenwerkingsverband tussen meerdere soevereine en onafhankelijke staten die bij verdrag overeenkomen om bepaalde aangelegenheden, inzonderheid inzake buitenlands beleid, vrede en veiligheid, samen uit te oefenen. Mogelijke confederale organen hebben geen rechtstreekse band met de bevolking en kunnen aan de burgers van de […]
  Bron: Jubel.be
  Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 26 september 2019 beslist dat de ontsnappingsmogelijkheid van artikel 2019, 7de lid WIB92 ten onrechte en in strijd met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel wordt beperkt tot die situaties waarbij de genieter van het voordeel op ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd binnen een termijn van 2 jaar en 6 maanden volgend […]
  Bron: Jubel.be
  Nu de private privak versie 3.0. enige tijd in werking is, is het goed om eens terug te kijken en een stand van zaken op te maken. Evolutie van de private privak De private privak is een alternatieve instelling voor collectieve belegging. De wet van 22 april 2003 en het koninklijk besluit van 15 mei […]
  Bron: Jubel.be