NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40

Menu

  Burenhinder vindt zijn oorsprong in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt: “Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.” Toch kan men […]
  Bron: Jubel.be
  U weet ondertussen dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) onmiddellijk van toepassing is op ‘nieuwe’ vennootschappen, zijnde vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019. ‘Oude’ vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019 kregen nog respijt tot 1 januari 2020. Een ‘oude’ vennootschap kan er wel voor kiezen zich eerder te onderwerpen aan […]
  Bron: Jubel.be
  Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), dat ingevoerd werd op 1 mei 2019, is een mijlpaal en innoveert in belangrijke mate het Belgisch vennootschapsrecht. De uitdagingen zijn talrijk, niet in het minst voor het vrij beroep. Tegelijk vaart de wetgever een duidelijke koers: de BV is de ondernemingsdrager bij uitstek voor het vrij beroep. […]
  Bron: Jubel.be
  Fiscaal Het internationaal fiscaal recht kent specifieke regels voor luchtvaartpersoneel. In tegenstelling tot wat de titel van dit artikel doet vermoeden, zijn deze bijzondere bepalingen niet enkel van toepassing op piloten en copiloten, maar ook op stewards en stewardessen. Anders dan bij “gewone” werknemers, bepaalt artikel 15 §3 van de internationale dubbelbelastingverdragen doorgaans dat piloten en cabinepersoneel […]
  Bron: Jubel.be
  Brussel is in de Belgische federale constructie altijd een pijnpunt geweest. De visies van de Vlamingen en de Franstaligen over het statuut van Brussel waren steeds sterk uiteenlopend. De laatste jaren komt daar nog bij dat de Brusselaars zelf niet zonder meer bereid zijn zich bij het N- of het F- standpunt aan te sluiten, […]
  Bron: Jubel.be