NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40

Menu

Problemen als huurder of verhuurder? Of hebt u een koop-verkoop geschil?

Huur en verkoop

Onder huur dient men hoofdzakelijk het contract te verstaan waarbij een partij zich verbindt om een andere partij gedurende een zekere tijd en tegen betaling van een bepaalde prijs, het genot van een zaak te verlenen.

De huur van onroerende goederen kan worden onderverdeeld in verschillende types waaronder gemene huur (bv. een garage), woninghuur, handelshuur en sociale huur.

Op deze verschillende types van huur is telkens specifieke wetgeving van toepassing.
Huurder en verhuurder kunnen te maken krijgen met vragen of geschillen aangaande diverse onderwerpen, waarbij het van groot belang is goed te weten wat nu als (ver)huurder je rechten en plichten zijn.

Naast huur bestaan er uiteraard nog tal van andere verbintenissen, waarvan de koop-verkoopovereenkomst één van de meest gekende is. Dit contract kent echter nog verregaandere gevolgen, zodat juridische bijstand hier geen overbodige luxe is.
Johan
Leysen
Johan Leysen, Partner +32 (0)14 34 79 40
Jo
Deprouw
Jo Deprouw, Partner +32 (0)14 34 79 40
Pieter
Klingels
Pieter Klingels, Advocaat +32 (0)14 34 79 40