NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40

Menu

In de ideale wereld is de relatie werkgever-werknemer opperbest, doch in de realiteit kan een arbeidsrelatie een punt zijn van veel discussie.

Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Wat zijn de gevolgen van het niet (correct) betalen van loon? Ik werd ontslagen: wat zijn mijn rechten? Is er nog een proefperiode mogelijk? Is er sprake van discriminatie (geslacht, leeftijd, geloof, zwangerschap,…)?

Wij vertellen u waar u recht op heeft en geven een correcte inschatting van uw kansen.
Naast uw tewerkstelling zijn er ook nog de pensioenen, werkloosheid, kinderbijslag, ziekte-en invaliditeitsuitkering, gezins- en kinderbijslag, arbeidsongevallen, …

Ons sociaal zekerheidsstelsel biedt een ruime bescherming, maar de regelgeving is niet altijd even eenvoudig in zijn toepassing.
Johan
Leysen
Johan Leysen, Partner +32 (0)14 34 79 40