NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40
    Wat is SEO? SEO staat voor ‘Search Engine Optimization’, ofwel ‘zoekmachine-optimalisatie’. Dat is het proces om uw website op organische (dus niet-betaalde) wijze hoger in de lijst met resultaten van een zoekmachine als bijvoorbeeld Google te krijgen. Waarom zou u zich ermee bezig houden? Mensen zoeken meer en meer online naar juridisch advies, en starten […]
    Op 18.05.2018 werd de nieuwe niet-vertrouwelijke omzendbrief COL 7/2018 van 17.05.2018  inzake de Wet van 08.06.2006 verspreid. Datum van inwerkingtreding is datum van verspreiding. Deze omzendbrief heft de omzendbrief COL 8/2009 van 18.06.2009 op. Samenvatting  De wet van 08.06.2016 werd andermaal gewijzigd door de wet van 07.01.2018 De nieuwe definitie van het begrip ‘verboden wapen’ door […]
    Arrest Hof van Cassatie: geen nietigverklaring reglement detachering!De Tijd, dinsdag 22 mei 2018, p. 1 en 3 Taal evolueert snel, dat weten wij. Maar of zij nu zo snel verandert dat lekenrechter synoniem is geworden van plaatsvervangend rechter, zoals De Tijd laat uitschijnen, betwijfel ik. Ik weet wel dat De Valks Juridisch Woordenboek bij zijn omschrijving van lekenrechters aan de rechters in handelszaken die […]
    Eind december 2017 keurde de federale regering de langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting goed. De veranderingen die vanaf 2018 plaatsvinden op het vlak van de vennootschapsbelasting laten ook grote vennootschappen en multinationale groepen niet buiten schot. Hieronder vindt u een greep uit de reeds ingevoegde maatregelen die een impact op uw onderneming kunnen hebben. Tariefverlaging […]
    Meer dan 200 advocaten verzamelden zich op 17 mei in de Limburghal te Genk voor de jaarlijkse Advocatendag. Volgens organisator mr. Jan Coch had de dag twee objectieven. Op  de eerste plaats de advocaten op de hoogte houden van de advocatuur anno 2018, zowel op deontologisch, wettelijk, communicatief als economisch vlak. Sprekers Jo Stevens, Hugo […]