NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40
    Voor professionele actoren in de vastgoedsector was één van de belangrijkste hervormingen/vooruitzichten van het zogenaamde “Zomerakkoord” van 2017, de invoering van een optioneel btw-stelsel op de verhuur van onroerende goederen. Dit zou de verhuurder immers toelaten om de btw te recupereren die werd geheven op de oprichting, verwerving of ingrijpende renovatie van het onroerend goed […]
    De eerste UGent Legal Techathon (een combinatie van de concepten Legal Tech en Hackathon), waarbij gemengde teams van UGent-studenten rechten en ingenieurswetenschappen/ICT een proof of concept voor een legal tech-toepassing moesten uitwerken, levert 2 winnende teams op. Alle teams waren aan de slag gegaan op vrijdagavond 9 november, en dienden hun voorstel aan een vakjury […]
    Het publiek doet meer en meer beroep op het internet om antwoorden te krijgen op een grote waaier aan vragen. Dat geldt ook voor juridische aangelegenheden wat de juridische dienstverlening vanzelfsprekend beïnvloedt. Juridische dienstverleningsplatforms nemen langzamerhand een belangrijke plaats in binnen het juridische landschap. Het betreft een specifieke vorm van legal online platforms, die naast […]
    De regionalisering van belastingen, waaronder sinds 1989 ook het erfrecht valt, heeft wijzigingen met zich meegebracht in functie van de regio waarin de erflater zijn laatste domicilie had *. In dit artikel zal het regime van de waardering worden behandeld, en meer bepaald de reglementering die in Vlaanderen gewijzigd werd in 2015. Hierbij werd in […]
    Wat als een overledene goederen nalaat in een ander land dan het land waarvan hij inwoner was? Dit internationale aspect van een nalatenschap is niet alleen een aandachtspunt op burgerrechtelijk vlak, maar ook op fiscaal vlak. In vele gevallen leidt dit immers tot dubbele belastingheffing. Parallelle heffingsbevoegdheid De Belgische successierechten (‘erfbelasting’ in het Vlaamse Gewest) […]