NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40
    1. De Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (BS 29 december 2017) heeft diverse maatregelen in het leven geroepen. Eén van deze maatregelen betreft de nieuwe regeling voor de berekening van de rentevoet van de nalatigheids- en moratoriuminteresten in de inkomstenbelastingen (cf. artt. 77 en 79 Wet 25 december 2017). Die nieuwe […]
    Drie vlakken waarop innovatie in de juridische wereld voelbaar isWe kunnen er al een tijd niet meer om heen: tijden veranderen en ook de juridische markt is veranderd het afgelopen decennium. Faxtoestellen zijn grotendeels een souvenir uit het verleden geworden, de computer is in elk kantoor alomtegenwoordig. In dit artikel kunt u een samenvatting van de meest opvallende evoluties lezen, en hoe KnopsPublishing daar […]
    Tijdens de eindejaarsfeesten, rolden er opnieuw heel wat geschenkbonnen over de toonbanken. De btw-regels voor de aankoop en de inwisseling van waardebonnen of zogenaamde vouchers zijn vanaf 1 januari 2019 echter veranderd. Maar wat betekent dit voor u als ondernemer? Op 1 juli 2016 keurde de Europese Commissie richtlijn 2016/1065 goed. Die richtlijn bepaalt de […]
    De nieuwe deontologische code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars is op 30 december 2018 in werking getreden. Deze wordt vervolledigd door de richtlijn met betrekking tot de derdenrekening van de vastgoedmaker met bindende kracht. De herziene versie van de deontologische code is goedgekeurd door het koninklijk besluit van 29 juni 2018 en gepubliceerd in het […]
    LAMON op woensdag Mr. Hugo LAMON is advocaat aan de balie Limburg en bestuurder en woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies. Iedere woensdag maakt hij op Jubel een persoonlijke beschouwing over justitie. Het is geen eenvoudige klus om over de juridische actualiteit te reflecteren net op het ogenblik dat het Britse parlement massaal het […]