NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40
    Schenkingen en erfenissen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag hoe schenkingen worden gewaardeerd en in rekening worden gebracht op het moment van overlijden van de schenker, is van cruciaal belang voor zijn erfgenamen en voor degene die de schenking heeft gekregen. Vanaf 1 september 2018 wijzigen een aantal belangrijke regels over erfenissen en schenkingen. […]
    Recent werd in het insolventierecht en in het ondernemingsrecht een nieuw en moderner, maar ook ruimer ondernemingsbegrip geïntroduceerd (wet van 11 augustus 2017 inzake insolventie van ondernemingen en wet van 27 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht). Het ondernemingsbegrip wordt onder meer uitgebreid tot “iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid” waardoor voortaan ook de maatschap als […]
    Interne staking Een interne staking. Hoewel het een term is die ik nog niet veel heb gezien, is hij goed gevonden. Een interne staking zou men kunnen omschrijven als een staking in de eigen onderneming, te onderscheiden van een staking bij een derde, bijvoorbeeld een toeleverings- of een transportbedrijf of een klant. De vraag of […]
    LAMON op woensdag Mr. Hugo LAMON is advocaat aan de balie Limburg en bestuurder en woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies. Iedere woensdag maakt hij op Jubel een beschouwing over justitie. De media zitten met een levensgroot probleem: iedereen is met vakantie, er zijn te weinig rampen (maar daar is dan plots het drama […]
    Als advocaat, en vooral als advocaat binnen de EU, moet u vaak met documenten in meer dan één taal werken. Gelukkig zijn er online vertaaldiensten beschikbaar die u een bijna directe vertaling kunnen geven, en verschillende daarvan zijn gratis. Maar zijn ze bruikbaar als het gaat om juridische teksten? In dit artikel bekijken we de […]