NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40
    Artikel door: Annemiek LewandowskiGevaco Advocaten De ambtenaren van de Administratie mogen zichzelf geen toegang verschaffen tot de beroepslokalen, noch kasten openen Het fiscaal visitatierecht van de fiscus heeft de laatste jaren al veel stof doen opwaaien, in het bijzonder het feit dat een fiscale visitatie meer en meer gelijkenissen vertoont met een strafrechtelijke huiszoeking, bevolen […]
    Door het steeds schaarser worden van stedelijke ruimte en veranderingen in onze gewoontes is de manier waarop we aan huisvesting doen veranderd. De diversiteit in onze leefomgeving is meervoudig en heeft ertoe geleid dat we onze stadsplanning, maar ook onze normen voor gezondheid, domicilie en anti-discriminatieregels anders zijn gaan bekijken. Onder deze maatregelen heeft ook […]
    Artikel door: Robin Messiaen, Spartax Vlabel spreekt verzoenende taal De daling van de verkooprechten: ook voor gesplitste aankoop vruchtgebruik-blote eigendom De recente tariefdaling (naar 7,00%) voor aankopen van gezinswoningen gaat gepaard met een aantal voorwaarden. Zo moet de koper een natuurlijk persoon zijn. Na wat onzekerheid is vervolgens bevestiging gekomen dat, ingeval van een gesplitste […]
    Binnen afzienbare tijd moet bepaalde informatie over de uiteindelijke begunstigden van alle in België opgerichte vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en soortgelijke entiteiten opgenomen worden in het UBO-register (‘Ultimate Beneficial Owner’-register). Wat betekent dit voor uw burgerlijke maatschap? Wie is een uiteindelijke begunstigde? Als uiteindelijke begunstigden van een vennootschap (dus ook van een burgerlijke maatschap) […]
    LAMON op woensdag Mr. Hugo LAMON is advocaat aan de balie Limburg en bestuurder en woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies. Iedere woensdag maakt hij op Jubel een persoonlijke beschouwing over justitie. Een grootscheepse actie van het Federaal Parket zette de Belgische voetbalwereld in rep en roer. Toen donderdag een groot aantal personen uit […]